Program rehabilitacji po rekonstrukcji ACL

Kinezyterapia

 • Trening kontroli nerwowo-mięśniowej z wykorzystaniem ćwiczeń na niestabilnym podłożu, ćwiczenia z użyciem piłek Thera-Band, dysku sensomotorycznego, platform do ćwiczeń równoważnych, ćwiczeń z wykluczeniem kontroli wzrokowej, chodu na materacu
 • Trening kkd w zamkniętych łańcuchach kinematycznych CKC w pozycjach odciążających staw oraz pełnym lub częściowym obciążeniu
 • Mobilizacje stawu rzepkowo-udowego
 • Ćwiczenia rozciągające tylnej grupy uda w przypadku istniejących przykurczy lub nierównowagi mięśniowej metodą statyczną lub PIR
 • Trening izometryczny m. czworogłowego uda z równoczesną kokontrakcją mm. Kulszowo-goleniowych w celu eliminacji sił ścinających w stawie (unikanie treningu 0-30 flex)
 • Trening w otwartych łańcuchach kinetycznych OKC mięśni kulszowych i m. czworogłowego (najwcześniej od 10 tygodnia i początkowo w zakresach 60-100 flex stopniowo przechodząc do bardziej przeciążających zakresów.
 • Nauka osiowego obciążania kończyny operowanej w warunkach statyki i dynamiki.

Fizykoterapia

Dwa rodzaje indywidualnie dobranych zabiegów fizykalnych z zakresu:

 • magnetoterapii n.cz (magnetotron)
 • ultradźwięków
 • krioterapii
 • pola elektromagnetycznego w.cz (terapuls/diatermia)
 • laseroterapii (laser skaner obejmujący duże powierzchnie z promiennikiem IR)
 • elektroterapii (Tens, Pr.Traberta, Interdyn, Diadynamik, Galwanizacja, Jonoforeza, Elektrostymulacja…)
 • hydroterapii

BASEN

Ćwiczenia w basenie rehabilitacyjnym o temperaturze wody ok.30ºC

Cena

Cena : 80zł/dzień (czas zabiegów 90-120 min)