Program rehabilitacji stawu barkowego


PROGRAM REHABILITACJI ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KOMPLEKSU BARKOWEGO.

Terapia zawsze przebiega w ścisłej współpracy z lekarzem prowadzącym.
Rehabilitacje rozpoczynamy od oceny stawu pod kątem ruchomości biernej, czynnej, gry stawowej testów oporowych i oceny funkcjonalnej. Często niezbędne jest zastosowanie dodatkowych testów specjalistycznych pomocnych w postawieniu diagnozy funkcjonalnej oraz służących w procesie terapii jako testy kontrolne postępu rehabilitacji.

Pakiet Optymalny

Kinezyterapia

 • Mobilizacja i trakcja stawu ramiennego, stawu barkowo-obojczykowego i mostkowo-obojczykowego w przypadku istnienia restrykcji stawowych (zawsze sprawdzamy ślizg dogrzbietowy w stawie ramiennym w przypadku ograniczonego ruchu rotacji wewnętrznej)
 • Trening kontroli motorycznej w zamkniętych łańcuchach kinematycznych z wykorzystaniem elementów niestabilnego podłoża (dyski sensomotoryczne, Swiss ball)
 • Elementy koncepcji PNF – służące poprawie pracy łańcuchów mięśniowych w prawidłowych wzorcach funkcjonalnych
 • Reedukacja rytmu ramienno-łopatkowego
 • Selektywne wzmacnianie poszczególnych mięśni stożka rotatorów poprzez progresywne wprowadzanie ćwiczeń izometrycznych, izotonicznych koncentrycznych i ekscentrycznych z uwzględnieniem zasady bezbolesności wykonania ćwiczenia
 • Masaż poprzeczny wg Cyriax-a
 • Edukacja pacjenta pod kątem czynności dnia codziennego i wynikających z nich zagrożeń dla kompleksu barkowego
 • Neuromobilizacje nerwów obwodowych wg Butlera w przypadkach nTOS
 • Rozwijanie stabilizacji centralnej jak podstawowego fundamentu profilaktyki nawrotów dysfunkcji i przeciwdziałania zaburzeniom w innych częściach narządu ruchu
 • Techniki MWM w Mulligana przywracające fizjologiczny wzorzec ruchowy w stawie
 • Techniki rozciągające skrócone mięśnie w ramach występującej nierównowagi mięśniowej(PIR, C-R, H-R, )
 • Trening plajometryczny z wykorzystaniem taśmy Thera-band w celu kształtowania mocy i kontroli nerwowo-mięśniowej u pacjentów w końcowych etapach usprawniania
 • Ćwiczenia czynne i samowspomagane służące zachowaniu i poprawie prawidłowego zakresu ruchomości
 • Ćwiczenia czynne z oporem kształtujące siłę głównych grup mięśniowych
 • Wykorzystanie zmodyfikowanych wersji „active press-ups”dla poprawy stabilizacji mięśni piersiowo-łopatkowych oraz współpracy mięśni antagonistycznych w obrębie stawu ramiennego

Fizykoterapia

2 rodzaje indywidualnie dobranych zabiegów fizykalnych z zakresu:

 • magnetoterapii n.cz (magnetotron)
 • ultradźwięków
 • krioterapii
 • pola elektromagnetycznego w.cz (terapuls/diatermia)
 • laseroterapii (laser skaner obejmujący duże powierzchnie z promiennikiem IR)
 • elektroterapii (Tens, Pr.Traberta, Interdyn, Diadynamik, Galwanizacja, Jonoforeza, Elektrostymulacja…)
 • hydroterapii

Czas zabiegów 90-120 min

Pakiet MAX

To pakiet Optymalny wzbogacony o:

 • KINESIO-TAPING tzw. plastrowanie w celu poprawy krążenia lokalnego oraz normalizacji napięcia mięśni i poprawy przesuwalności powięzi
 • Terapia tkanek miękkich MyoFascial Release w obrębie zdiagnozowanych dysfunkcji tkankowych
 • Masaż powięziowy
 • Selektywny trening mięśnia zębatego przedniego z wykorzystaniem EMG BIOFEETBACK

Czas zabiegów 120-150 min)

W trudnych przypadkach, gdy leczenie zachowawcze nie odnosi rezultatów współpracujemy z kliniką ortopedyczną w skoordynowanym programie operacyjno-rehabilitacyjnym ze specjalistycznym programem przed i po-operacyjnym.