Leczenie NFZ

W ramach kontraktu z NFZ świadczymy usługi rehabilitacyjne w warunkach:

  • ambulatoryjnych
  • domowych
  • ośrodka /oddziału dziennego

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych to specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielne w poradni rehabilitacji: fizjoterapia ambulatoryjna (zabiegi) oraz lekarska ambulatoryjna opieka specjalistyczna (porady lekarskie).

Do ustalenia terminu wizyty poradni rehabilitacyjnej wymagane jest:

  • aktualne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty
  • karta ubezpieczenia zdrowotnego

UWAGA: skierowanie do zakładu (pracowni) rehabilitacji jest ważne 30 dni od daty wystawienia.

Do skorzystania z usług poradni rehabilitacji w ramach kontraktu z NFZ zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 18.00